Objímky/Podkovy na tankvaky V Strom 1050 XT (20 - )